Supervision

Formålene med supervision

Supervision til professionelle skal fremme god og sikker praksis af høj kvalitet. Supervision er afgørende for læring og faglig og professionel udvikling. Supervision skal være med til at fremme sikkerheden for klienter i daglig praksis og i komplekse situationer

Hvad tilbyder jeg i supervision?

Jeg tilbyder supervision, der har som mål at støtte professionelle til at udvikle viden og kompetencer og tage ansvar for at levere god og sikker praksis til børn, unge og familier. I supervision bliver du sikret trygge rammer, der kan fremme refleksion og vurdering af egen praksis og øge dine kompetencer.

Min erfaring som supervisor

Jeg har superviseret flere psykologer i kliniske turnusforløb i børne- og ungdomspsykiatrien i London, som led i deres 3-årige overbygning i klinisk psykologi ved universiteter i England.

Jeg har superviseret psykologer fra Aarhus Universitet i praktikforløb på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdelinger, Skejby.

Jeg er certificeret supervisor i the New Forest Parenting Programme, hvor jeg superviserer fag-professionelle i forbindelse med deres certificering som NFPP behandler.

Jeg har leveret flere strukturerede supervisionsforløb til bosteder, PPR-afdelinger, lærerteams, familieværksteder og institutioner.

Supervisionsydelser
Der tilbydes enkelte supervisionstimer på ad hoc basis, eller supervisionstimer i strukturerede forløb.
Supervision tilbydes individuelt eller i grupper til psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, pædagoger og personalegrupper.
Der tilbydes supervisionsforløb til psykologer på vej mod autorisation eller specialistgodkendelse.

Supervision kan finde sted i klinikkens lokaler eller gennem sikkert videolink, eller ved konsultation i jeres egne faciliteter.

Priser
Individuel supervision pr. time: 1250 kr.
Supervision 2-3 personer/gruppe pr. time: 1800 kr.
Supervision 4 personer og derover pr. time: 2400 kr.

Der kan aftales fast pris på længerevarende, strukturerede supervisionsforløb.

%d bloggers like this: