Vurdering og behandling

Hvem kan jeg tilbyde hjælp?
Børn og unge i alderen 1-21 år og deres familier, der har behov for samtaler eller psykologisk behandling i forbindelse med:

  • Trivselsproblemer i familien, skolen eller blandt venner.
  • ADHD, opmærksomhedsproblemer (ADD), tics, OCD, adfærdsforstyrrelser, angst, depression, skolevægring, spiseforstyrrelser og autisme spektrum forstyrrelser.
  • Tilpasningsreaktioner ifm. kritiske livsbegivenheder, fx. dødsfald, alvorlig sygdom, eller forældres skilsmisse.
  • Adfærdsproblemer opstået i forhold til forsinket mental udvikling.
  • Adfærdsproblemer hos små børn (1-5 år), fx. søvnproblemer, problemer med spisning, temperament

Hjælp til forældre til unge

Det er ikke usædvanligt, at en teenager i mistrivsel og evt. skolevægring afviser hjælp fra forældrene. Men som vidne til, at ens barn er på vej ud i en negativ udvikling, blandt kammerater eller i skolen, oplever man som forældre naturligvis afmagt, når den unge afviser hjælp. 

Jeg tilbyder samtaler til forældre, der ønsker vejledning til at hjælpe deres barn, også når den unge ikke selv ønsker at deltage aktivt i forløbet.

Hvad kan du forvente?
Efter en grundig vurdering af dit barns eller familiens problemstilling, tilbydes du en forklaring på, hvilken psykologisk behandling, der vil hjælpe dit barn og jeres familie bedst og hurtigst.
Mine anbefalinger er altid baseret på den seneste forskning og retningslinjer om behandling, der er evidensbaseret, og som virker bedst for lige netop dit barns problemstilling.

Forældre inddrages i behandlingen så vidt muligt, så barnets trivsel optimeres og forbedringer fortsætter, når behandlingen slutter. 

Jeg har tavshedspligt i henhold til psykologloven.

Mål for behandlingen
Behandlingen skræddersys til barnets, den unges og familiens behov. Sammen indgår vi en aftale om hvilke mål, der skal opnås i behandlingsforløbet, hvordan de skal opnås, og hvor mange gange vi skal ses, og hvor ofte.
Hjemmearbejde i form af øvelser mellem sessionerne kan forventes og indgår som led i behandlingen.
Effekten af behandlingen følges tæt gennem hele forløbet.

Samarbejde med barnets netværk
Skole og lærere kan være med til at hjælpe et barn til at få det bedre.
Jeg deltager ofte i netværksmøder på skoler, hvis forældre ønsker hjælp til at formidle forståelsen for barnets/den unges udfordringer. Jeg har mange års god erfaring med at sikre en koordineret og effektiv indsats, og skabe en konstruktiv dialog mellem skole, hjem og andre instanser med barnet i centrum.

Afklarende samtaler
Der kan være mange instanser involveret, når et barn har en udviklingsforstyrrelse, eller når et barn har psykiske problemer. Som forældre kan det være svært at navigere i mange forskellige råd og regler, og man kan opleve, at tingene står stille, mens barnet får det dårligere. Jeg tilbyder afklarende samtaler, hvor forældre hjælpes til at få et overblik og lægge en plan, så instanser begynder at arbejde sammen om at hjælpe barnet bedst muligt.

Afklarende samtaler kan også være en hjælp, når et ungt menneske med udviklingsforstyrrelser eller psykiske problemer overgår fra tilbud på børne-unge området i regionen eller kommunen, og skal ind under tilbud for voksne. En afklarende samtale kan bidrage til at lægge en plan og skitsere de behov, den unge fortsat har, og hvad der skal til for at møde dem, når den unge overgår til voksenområdets tilbud. Det er vigtigt, at den unges overgang til voksenområdet er planlagt og koordineret, så der er adgang til hjælp og støtte.

Psykologiske undersøgelser
Klinikken tilbyder ikke psykologiske undersøgelser af barnets indlæringsevner. Der tilbydes vurdering og gennemgang af tidligere psykologiske undersøgelser og rapporter fra fx. PPR.

Hvad nu, hvis psykologisk behandling ikke er nok?
Den rette psykologiske behandling kan forbedre en lang række psykiske problemer og hjælpe til at få barnet, den unge og familien i god trivsel. Men det er vigtigt at stoppe op, hvis der skal mere til.

Der kan være tilfælde, hvor psykologisk behandling virker bedre, hvis den kombineres med medicin. Jeg har mulighed for at henvise til et netværk af dygtige, privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiatere, så vi kan samarbejde om en koordineret indsats med psykologisk behandling og medicin.

Der kan opstå behov, hvor barnet eller den unge har brug for en mere intensiv indsats end det, der er muligt at tilgodese i privat praksis. Jeg tilbyder at formidle disse behov til egen læge eller PPR, der vil stå for den videre henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien.%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close