Professionel baggrund

Med mere end 25 års erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien i London og Danmark har jeg specialiseret klinisk erfaring med udredning og behandling af børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger.

Kvalifikationer

 • BA (Hons), MA (Distinction) (University of Sussex, 1991)
 • MSc ClinPsych (University College London, 1996)
 • Akkrediteret af the British Psychological Society (BPS).
 • Cand. psyk (Aarhus Universitet) (meritoverført, 2001)
 • Autoriseret og Specialist i Klinisk Børnepsykologi (Dansk Psykolog Forening)
 • Efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi.
 • Certificeret behandler, supervisor og underviser i forældretræningsprogrammet The New Forest Parenting Programme. 

Uddannelse
Jeg tog kandidatgraden i psykologi ved Sussex University, UK.
Derefter var jeg heldig at blive optaget på den 3-årige specialistuddannelse i Clinical Psychology ved University College London, og blev kvalificeret klinisk psykolog i 1996. I England er titlen Klinisk Psykolog en beskyttet titel, der opnås efter kandidatuddannelsen gennem et fuldtids, vejledt universitetsstudie på 3 år, hvor akademisk undervisning og forskning er ledsaget af strukturerede turnusforløb indenfor alle områder af psykiatrien og udvalgte områder af somatikken.

Professional erfaring
Jeg har arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien og pædiatrien i London i 8 år ved bl.a. Great Ormond Street Hospital for Sick Children, The Tavistock Clinic og St. Georges Hospital, London, hvor jeg var leder af en ADHD-klinik for børn i alderen 3-18 år.
Jeg havde privatpraksis som principal clinical child psychologist i London 1-2 dage om ugen, hos Livlægen til HM the Queen and the Royal Household. Jeg havde et tæt samarbejde med Professor Peter Hill, consultant child & adolescent psychiatrist, hvor jeg modtog henvisninger til psykologisk vurdering og behandling.

Jeg har siden 2001 været ansat på småbørns- skolebørns- og forskningsafsnit ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Aarhus Universitetshospital, Skejby. Jeg er seniorforsker ved forskningsafsnittet på BUA, og forsker bl.a. i ADHD, evidensbaseret behandling af psykiske problemer hos børn og unge, og økonomiske konsekvenser af ADHD. 

Undervisning
Jeg har undervist på universitetsuddannelser i psykologi i England og Danmark siden 1990. Jeg har gennem flere år undervist medicinstuderende, læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, pædagoger og andre faggrupper i klinisk børnepsykologi, og underviser på specialpsykologuddannelsen i Danmark. Jeg underviser i kognitiv-adfærdsterapi for ADHD. Jeg er national leder af uddannelsen for professionelle i forældretræningsprogrammet New Forest Parenting Programme.

Ekspertfunktioner

Udpeget medlem af Danske Multidisciplinære Psykiatri Gruppe for ADHD, Danske Regioner.

Medlem af styregruppen for ADHD-databasen, Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) https://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/adhd-databasen/

Medier
Dokumentar- og nyhedsprogrammer om ADHD og andre børnepsykiatriske problemstillinger på DR og TV2.

Far, Mor og ADHD– 19/01/2016 og 28/01/2016, 2×45 min, DR1
Eksperimentet: Træn ADHD hjernen rask– 22/01/2012, 45 min, DR2

Udgivelser

 • Udgivet flere videnskabelige artikler og bogkapitler og er medforfatter på bogen: Costing Adult ADHD, Oxford University Press, 2015.
 • Jævnlige oplæg og præsentationer ved danske og internationale, videnskabelige kongresser. 

Se også min profil og udgivelser på Aarhus Universitets hjemmeside: http://pure.au.dk/portal/da/persons/annemette-lange(0147d1c4-3628-4420-8e6f-c6930a62e3c3).html

Og LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anne-mette-lange-59691419/?originalSubdomain=dk

Professionelle organisationer

 • Medlem af:
 • Dansk Psykolog Forening
 • British Psychological Society (BPS), UK
 • World Federation of ADHD
 • The Association for Child and Adolescent Mental Health (ACAMH), UK
 • British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies (BABCP)
 • American Psychological Association (APA)

Personligt
Jeg er 56 år gammel. Jeg er gift og har 3 børn i alderen 17-25 år.


%d bloggers like this: